بایگانی برچسب ها: آموزش تصویری نماز برای کودکان /رکعت های نماز /نماز چند رکعت است

آموزش کامل نماز با تصویر برای کودکان با ترجمه و معنی فارسی

آموزش کامل نماز با تصویر برای کودکان با ترجمه و معنی فارسی

آموزش تصویری نماز برای کودکان صبح ظهر عصر مغرب عشا تکبيرة الاحرام “نماز” با گفتن “الله اکبر” آغاز مي شود، گفتن “الله اکبر” در آغاز نماز به معناي جدايي از غير خدا و پيوستن به اوست.اعلام بزرگي پروردگار و دوري جستن از تمام قدرتهاي دروغين است. آموزش نماز   با اين تکبير به حريم نماز وارد مي شويم و برخي کارها بر ما حرام مي شود.هنگامي که نماز را شروع مي کنيم بايد متوجه باشيم که چه نمازی را مي خوانيم؛ مثلا نماز ظهر است يا عصر و آن را تنها براي اطا...

ادامه مطلب